Insights

Definition af begreber

Det er vigtigt at bemærke, at disse begreber bruges i en bestræbelse på at anerkende og fejre mangfoldigheden inden for neurologi og skabe et mere inkluderende sprog og samfund.

Neurodiverse

Definition: Neurodiverse refererer til en gruppe af enkeltpersoner, der har varierende neurologiske forhold og forskellige måder at opfatte verden på.

Begrebet neurodiverse fungerer som en ”fælles paraply”, der omfatter både neurotypiske og neurodivergente individer. Det fremhæver mangfoldigheden inden for den menneskelige hjerne og anerkender, at forskellige måder at tænke, føle og opfatte verden på er naturlige og værdifulde.

Kendetegn: Neurodiversitet omfavner mangfoldigheden inden for det neurologiske spektrum og anerkender, at neurologiske forskelle er en naturlig del af den menneskelige variation. Således kan begrebet omfatte personer med diagnoser og uden diagnoser. Det handler om at anerkende og værdsætte forskellige former for neurologisk diversitet uden at stigmatisere eller ”rangordne” dem. Dette perspektiv bidrager til en mere inkluderende tilgang til mangfoldighed, hvor alle mennesker, uanset deres neurologiske profil, har potentiale og kan bidrage positivt til samfundet.

Neurodivergente

Definition: Neurodivergente refererer til enkeltpersoner, hvis neurologiske funktioner og adfærd adskiller sig fra de traditionelle normer og forventninger.

Kendetegn: Neurodivergente inkluderer en bred vifte af mennesker med forskellige neurologiske variationer, der ikke nødvendigvis passer ind i den konventionelle opfattelse af neurotypisk adfærd. Dette begreb omfatter personer med ADHD, ADD, bipolar, SLI, SPD, ASF (Aspergers syndrom), Autisme, PTSD (Post Traumatisk Stress), dysleksi, Social Angst, NVLD, Tics, GAD (generealiseret angst), OCD, Tourette.

Neurotypiske

Definition: Neurotypiske refererer til enkeltpersoner, hvis neurologiske funktioner og adfærd falder inden for de forventede og almindelige standarder for neurologi og kognition.

Kendetegn: Neurotypiske mennesker er dem, hvis adfærd og tankeprocesser passer til den dominerende norm i samfundet og ikke viser markante afvigelser fra det, der betragtes som typisk.

Navnet ExOpi?

ExOpi  kommer af de to latinske ord Exceedo og Opitimus.

 

  1. "Exceedo" - betyder at overgå" eller "at overstige forventningen."
  2. "Opitimus" - betyder "det bedste" eller "det mest optimale.”

Sammenføjet bliver “ExOpi” en kombination af disse begreber og vi har valgt at lægge en fortolkning af navnet som at “overgå forventningerne” og stræbe efter det bedste og mest optimale. 

Hvad Sustainble inclusion og Empowering Diverse Talent for Sustainable Inclusion betyder

Vi vil oversætte det med: Bæredygtig inklusion. Styrkelse af Mangfoldige Talenter for Bæredygtig Inklusion. Men ”Exopi – bæredygtig inklusion” er ikke blot en overskrift; det er vores løfte om at styrke forskelligartede talenter. Vi tror på, at vedvarende inklusion kræver empowerment. Vores engagement i at skabe et inkluderende miljø er rodfæstet i støtten og udviklingen af talenter, uanset deres baggrund.

Vi tror på en verden, hvor mangfoldighed og inklusion ikke blot er mål, men en vedvarende praksis. Vores mission er at skabe bæredygtig inklusion, ved at styrke mangfoldige talenter og gøre dem centrale i et hvert arbejdsmiljø.

Exopi er mere end en virksomhed – det er et løfte om bæredygtig inklusion. Vi tror på, at mangfoldige talenter har en unik evne til at berige vores arbejdsstyrke og samfund som helhed. Gennem vores dedikation til talentudvikling og støtte stræber vi efter at gøre inklusion til en integreret del af erhvervslivet.

Talentstyrkelse: Vi investerer i mangfoldige talenter, giver dem redskaber og ressourcer til at udmærke sig inden for deres felt.

Uddannelsesprogrammer: Vores programmer er designet til at bygge bro mellem talenter og erhvervslivet, skabe en mere inkluderende arbejdsstyrke.

Konsulent ydelser: Vi hjælper virksomheder med at implementere bæredygtige inklusionspraksissser, der forbedrer arbejdsmiljøet og øger produktiviteten.

Definition af Diversitet

Diversitet refererer til den brede vifte af menneskelig variation, herunder, men ikke begrænset til forskelle i køn, race, alder seksualitet, handicap og andre unikke træk. På arbejdspladsen indebærer diversitet en inklusiv praksis med at værdsætte og omfavne disse forskelle for at skabe en rigere og mere dynamisk arbejdskultur.

Definition af inklusion

Inklusion går ud over blot at have mangfoldighed. Det handler om at skabe et miljø, hvor alle individuelle forskelle respekteres, og hvor alle medarbejdere har lige adgang til muligheder, ressourcer og anerkendelse. En inklusiv kultur fremmer psykologisk tryghed, hvor alle føler sig værdsatte og i stand til at bidrage fuldt ud til organisationens succes.

Henvendelser angående spørgsmål til virksomheden
og vores ydelser