Talent Academy

Bygger bro til IT-branchen

Fomålet

Formålet med ExOpi Talent Academy/”Bygger bro til IT-branchen” er at generere værdi for borgere, virksomheder, kommuner og samfund ved at skabe mulig beskæftigelse til ledige.

Fagprofessionelle instruktører/undervisere/coaches:

Vi samarbejder med softwareudviklere i firmaet Datasolvr, der har over 7 års erfaring indenfor branchen og et stærkt team af aktuarer og udviklere. Softwareudviklere og aktuarer er en del af vores undervisningsteam, der sparre og validere kandidaters opgaver.

Head of Talent Academy og Innovation, Jonas Rasmussen, der er Cand It fra ITU med en BA i Information og Filosofi fra RUC. Jonas har over 7 års erfaring som It- projektleder, underviser, kompetenceudvikler og coach fra Specialisterne ApS.

CEO og Diversitetskonsulent, Mag. Art, certificeret coach og MPA I ledelse. Bina Hjorth har + 20 års ledelseserfaring fra det offentlige og private erhvervsliv, herunder som leder af kulturinstitutioner og som leder af Specialisterne Solutions hos Specialisterne ApS.

Cloud-specialist fra Globeteam, Jacob Mygind, der er specialist i eksekvering af teknologi med speciale i cloud-transformationer, opbygning af DevOps teams.

Coach, psykoterapeut og stressvejleder Ampli Faia, Kristina Jensen.

Vi samarbejder med fagprofessionelle indenfor de forskellige fagretninger.

Mød os på: Hvem er vi 

 

kandidater

For ledige borgere, der har en faglighed, et talent eller en særlig interesse indenfor tech-området. Formålet er skabelsen af konkrete jobtilbud, der matcher kandidatens kompetencer. Vi arbejder med diversitet og inklusion hos virksomheder og vores specialisering er at rumme kandidater, der af forskellige årsager er uden arbejde. Forløbet er en opkvalificering af kompetencer. Det sker gennem det målrettede kursus med fagspecifikke retninger, sparring, coaching og en helhedsorienteret tilgang.

Virksomheder

Virksomheder der efterspørger ressourcer får adgang til nye talenter gennem ExOpi konsulenter, der er specialister indenfor forskellige teknologiske retninger, it, pensions og finance områder. Virksomheder får samtidig mulighed for at engagere sig i diversitet og inklusions agendaen. Vores coaches tilbyder støtte og sparring til både ledere, medarbejdere og kandidater.

kommuner

"ExOpi Talent Academy/ Bygger bro til IT-branchen" er et beskæftigelses rettet kursusforløb målrettet ledige mellem 20-+65 år. Kandidater trænes og opkvalificeres indenfor forskellige fagretninger. Vi lægger vægt på et positivt samarbejde med forståelse for en travl hverdag i kommunerne og individuelle behov hos kandidater. Kandidater løser konkrete opgaver under kursusforløbet, hvor de modtager feedback fra fagprofessionelle og vi er i dialog med sagsbehandlere efter behov. Kurset er målrettet mennesker med talent, gerne høj faglighed og inkluderer også udsatte ledige, hvor traditionelle kurser ofte ikke fører til beskæftigelse.

ExOpi Talent Academy sikrer en målrettet indsats og ”jobgaranti”

Forløbet har til formål at tilbyde Kandidater, der gennemfører programmet og består kriterier for en eller flere af fagretningerne ansættelse i ExOpi Consulting, hvilket understreger vores forpligtelse til at skabe reelle jobmuligheder og langvarige forandringer i arbejdsmarkedet. Hos ExOpi Consulting ansættes it-konsulenter, der har gennemført ExOpi Talent Academy forløb.

Hvem kan deltage?

Forløbet henvender sig til dig, der har talent og interesse indenfor Tech-området. Måske er du på udkig efter et job? Vi tilbyder flere forskellige faglige niveauer.  Sparring og konkret opgaveløsning til faglig opkvalificering. Vi kan tilpasse forløbet efter dine kompetencer. Vi udforsker, udvikler og realiserer dine styrker og interesser, samt peger på specialiseringsmuligheder.

DET FÅR DU:

 • Målrettede kurser
 • Erfarne fagprofessionelle undervisere
 • Sparring og feedback på opgaveløsning 
 • Coaching
 • Dialog og mulig ansættelse 
 • Diplom 
 • Max 12 deltagere pr. hold

Forløbets Indhold/specialiseringer:

Giver dig mulighed for at arbejde med fagspecifikke
retninger, der fører til konkrete jobmuligheder. Du kan fx prøve og arbejde med opgaver indenfor Data Science, BI/BA, kvalitetssikring Devops og softwareudviklling. Deltagere får mulighed for at sparre og præsentere løsninger for fagprofessionelle, fx softwareudviklere. Deltagere får også mulighed for at få indsigt og dialog vedr. emner som fx: ”Virksomhedskulturer og ”de uskrevne regler”, ”Organisationsstrukturer” og organisationsforståelse. Motivationsfaktorer og trivsel. Privatliv og arbejdsliv, fysisk tilstedeværelse/fjern arbejde. Vi har fokus på en helhedsorienteret indsats og konkrete jobmuligheder.

Opbygning

Expoi - Tech and Data Explorer

 • Udforsker dine kompetencer og finder kernen i netop det der motiver dig indenfor udvalgte fagområder (Development, Quality assurance, Business and Data Analysis, DevOps og Finance)
 • Vi støtter op omkring mulige krav til jobsøgning og udarbejdelse af CV, der giver kandidater mulighed for at arbejde med det under forløbet
 • Indsigt i og forståelse for organisationer og virksomhedskulturer
 • Motivationsfaktorer, positiv psykologi og trivsel på jobbet.
 • 1:1 personlig udvikling og sparring i forhold til dine interesser, kompetencer og mulig specialisering

Exopi – Tech and Data Specialization

 • Fokus og videreudvikling på fagspecialisings område
  • Development
  • Quality assurance
  • Business and Data Analysis
  • DevOps
  • Finance

 

 • 1:1 sparring med fagprofessionelle fra erhvervslivet
 • Job match med ExOpi Consultingen/Exopi’s forretningspartnere/kunder eller Personlig job- og kompetenceprofil med anbefalinger til fremtidig beskæftigelse

Fagspecialiseringer

Exopi Talent Academy

Som udvikler målretter og opkvalificere vi dine kompetencer som frontend, backend eller fullstack udvikler. Vi arbejder med de gense programmeringssprog som f.eks. C#, Java, Python, Javascript, html/php etc.

Vi arbejder bredt med softwareudvikling ud fra et agilt perspektiv. Fra design af kravspecifikationen til udvikling af det første produkt. Du vil komme til at prøve kræfter med specifikt erhvervs orienteret softwareudvikling, programmering af automatiserings værktøjer, udvikling af API’er samt tests af dine løsninger

I Quality assurance målretter og opkvalificerer vi dine kompetencer inden for systematisk kvalitetssikring. Det er fx administrative processor med nul fejltolerance. Test at systemer eller fejlsøgning i store mængder af data. De primære værktøjer du vil arbejde med, er Word, Excel og special udviklede software pakker.

I Data management målretter vi og stiller skarpt på dine kompetencer indenfor Business Intelligence og Data Analyse. Du vil primært arbejde med store mængde data og analysere dem ud fra et erhvervs perspektiv. Vi træner og udfordre dine analyseevner, samt din evne til at give visuel såvel, som verbal præcis kommunikation. Du kommer til at arbejde med værktøjer som Power BI, Tableaue, SQL, Excel, PowerPoint osv.

I DevOps klæder vi dig på til at arbejde bredt i forhold til DevOps discipliner. Vi fokuserer på dine kompetencer indenfor infrastruktur kode, Agilitet, Sikkerhed, Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD), konfigurationsstyring, automatisering og sikkerhed. Du vil primært komme til at arbejde med Azure Devops.

I Finance målretter vi og stiller skarpt på dine kompetencer indenfor tal, matematik, økonomi og finans. Vi deler vores Finance spor op i to områder. Vi fokuserer på dig, der trives med bogføring, bilag og afstemning og dig, som drømmer om at vende tilbage til bogholderrollen og træde ind i en verden med bogføring, bilags håndtering, fakturering. I den anden del fokuserer vi på dig som enten er uddannet aktuar eller går med et skjult talent indenfor høj matematisk modulering eller forsikringsmatematik. Du vil primært komme til at arbejde med værktøjer som Excel, Economic og lign.

Generelle informationer

Varighed: 60 dage (12 uger)

 39.000 kr.  

Priser er ex. moms.

Vi søger om optagelse på positivlisten med “Bygger bro til IT-branchen/ExOpi Talent Academy”.

Forløb/kursus kan bevilges og finansieres af bopælskommune

Opstart: 8. April 2024

Fysisk fremmøde op til 4-5 dage om ugen, 25-37 timer/ugen. 

Afhængig af screeningstest resultat, samtale og kandidatens kvalifikationer, ønsker og behov. Kan vi tilpasse forløb og varighed i dialog med sagsbehandler og kandidat.

Lokation: 

Republikken, Vesterbrogade 26, 1620 København

 DTU Scions Park, Diplomvej 381, 2800 Lyngby.